پروژه پاورپوینت تحلیل ورزشگاه آشیانه پرنده

این مطلب شامل پروژه پاورپوینت تحلیل ورزشگاه آشیانه پرنده میباشد که به بررسی معماری و سازه ای این مجموعه می پردازد.

قیمت فروش : 8۰۰۰ تومان