کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

اطلاعیه : خریدهای 20 هزار تومان به بالا با کسر 15 درصد تخفیف ارائه میشود .

کد تخفیف 15 % = Memarkade.ir

پیزا کلیک
LiveZilla Live Help

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

در این مطلب دانلود رساله دانشکده هنر و معماری را تهیه کرده ایم که در قالب ۱۱۱ صفحه با فرمت word و Pdf آماده به دانلود میباشد.

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﻢ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺗﮏ رﺷﺘﻪای، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪ فﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﻮزش و اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

(بیشتر…)